Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2018

Trójca Przenajświętsza… The Holy Trinity...

Obraz
(Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".


Dzisiaj stoimy przed najważniejszą prawdą naszej wiary, przed Świętą Trójcą, która opisuje boskość Boga. Tak, wiemy, że Bóg jest w trzech różnych osobach, ale czy zdajemy sobie sprawę, co to znaczy? Może to być bardzo mylące i trudne do zrozumienia. Jak to jest możliwe: Jeden Bóg, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym? Z matematycznego punktu widzenia jest to niemożliwe.
Nigdy nie zrozumiemy prawdy o Świętej Trójcy, ponieważ nasza mądrość jest ograniczona. Jest to kwestia wiary.
Bóg jest zjednoczony w …

Przyjdź Duchu Święty... Come Holy Spirit...

Obraz
(J 15 26-27; 16,12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi."Dzisiaj świętujemy ostatni dzień Wielkiej Nocy, Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów, zaczęli głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Możemy więc powiedzieć, że ten dzień to nasze urodziny jako członków Kościoła.


Aby zrozumieć, dlaczego to wszystko się stało, musimy spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię. Trzecia Osoba Trójcy Świętej była…

Wniebowstąpienie Pańskie... The Prayer for unity...

Obraz
W Polsce dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a na Gibraltarze 7 Niedziela Wielkanocna (Uroczystość była obchodzona w miniony czwartek).

(Mk 16, 15-20)
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.Dzisiaj w 7 Niedzielę Wielkanocną świętujemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 40 dni po Jego Zmartwychwstaniu, ukazując się przez te dni wielu ludziom a przede wszystk…

Zachować Boże Przykazania... Keep God's Commandments...

Obraz
(J 15, 9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miło…