Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2018

Największy Dzień... The most important Day...

Obraz
(J 20, 1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.


 Tekst Mszału wskazuje, że jest to najważniejsza noc i naj…

Wielki Tydzień... Holy Week...

Obraz
(Mk 14,1-15,47)
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Marka.

   Tegoroczny Wielki Post dobiega końca. Dzisiejsza liturgia jest wprowadzeniem do Wielkiego Tygodnia. Tydzień Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nadchodzący czas jest kulminacją historii zbawienia. Chrystus Król przezwyciężył śmierć,  otwiera bramy Nieba.
Jest to również czas dla nas, ponieważ należymy do Chrystusa. W tym tygodniu jesteśmy zaproszeni do świętowania i doświadczenia tych tajemnic.
Niech doświadczenie Wielkiego Tygodnia ma wpływ na nasze serca i umysły. Oczywiście przygotowania do Wielkanocy są ważne, ale trudno jest wyobrazić sobie nasze zaangażowanie w Wielkanoc bez zaangażowania w relację z Jezusem.
Spróbujmy zorganizować czas we właściwy sposób. Niech nasza wiara zostanie umocniona w  dni Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli, które są najważniejszym czasem w ciągu całego roku. Amen.


Mark 14:1-15:47The Passion of our Lord Jesus Christ according to Mark


This…

Boża Wola… God's Will...

Obraz
(J 12, 20-33)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!" Wtem rozl…