Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2018

Tabor...

Obraz
II Sunday of Lent


(Mk 9, 2-10)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
Dzięki Ewangelii według Marka jesteśmy świadk…

Pustynia… The desert...

Obraz
I Niedziela Wielkiego Postu… I Sunday of Lent…


In english, click "czytaj więcej"


(Mk 1, 12-15) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"
 W Środę Popielcową rozpoczęliśmy tegoroczny Wielki Post, który jest doskonałą okazją do odkrycia, co jest głównym sensem naszego życia.

Warto zadać sobie kilka pytań: Kim jestem? Gdzie ja idę? Te 40 dni są jak pustynia, Jezus Chrystus czeka na nas, ponieważ chce wyleczyć nasze dusze i ciała.

Kiedy myślę o Wielkim Poście, przypomina mi jedną historia z Ewangelii według Mateusza (Mt 17, 21). Apostołowie przyszli do Jezusa i zapytali Go: Nauczycielu, próbowaliśmy wyrzucić nieczystego ducha z człowieka, ale nie mogliśmy tego zrobić, dlaczego? Jezus powiedział, ż…

Boże uzdrowienie… God's remedy...

Obraz
(Mk 1, 40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: "Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ". A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę, bądź oczyszczony". Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich". Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Dziś świętujemy ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem. Dzięki Ewangelii według św. Marka jesteśmy świadkami uzdrowienia człowieka przez Jezusa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że choroba jest zawsze bardzo dużym obciążeniem, zarówno z fizycznym, jak i psychicznym. 
Ci ludzie z Ewangelii zostali wy…