Posty

Wyświetlanie postów z 2018

Pustynia… The desert...

Obraz
I Niedziela Wielkiego Postu… I Sunday of Lent…


In english, click "czytaj więcej"


(Mk 1, 12-15) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"
 W Środę Popielcową rozpoczęliśmy tegoroczny Wielki Post, który jest doskonałą okazją do odkrycia, co jest głównym sensem naszego życia.

Warto zadać sobie kilka pytań: Kim jestem? Gdzie ja idę? Te 40 dni są jak pustynia, Jezus Chrystus czeka na nas, ponieważ chce wyleczyć nasze dusze i ciała.

Kiedy myślę o Wielkim Poście, przypomina mi jedną historia z Ewangelii według Mateusza (Mt 17, 21). Apostołowie przyszli do Jezusa i zapytali Go: Nauczycielu, próbowaliśmy wyrzucić nieczystego ducha z człowieka, ale nie mogliśmy tego zrobić, dlaczego? Jezus powiedział, ż…

Boże uzdrowienie… God's remedy...

Obraz
(Mk 1, 40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: "Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ". A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę, bądź oczyszczony". Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich". Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Dziś świętujemy ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem. Dzięki Ewangelii według św. Marka jesteśmy świadkami uzdrowienia człowieka przez Jezusa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że choroba jest zawsze bardzo dużym obciążeniem, zarówno z fizycznym, jak i psychicznym. 
Ci ludzie z Ewangelii zostali wy…

Wspólnota zbawionych… The Community of redeemed...

Obraz
V Niedziela Zwykła… V Sunday in Ordinary Time…


(Mk 1, 29-39)
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.   Ewangelia V Niedzieli Zwykłej konty…