Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2017

Gibraltar okiem kamery.... Gibraltar with the eye of camera...

Obraz
Film mojego autorstwa o Gibraltarze.  Nie jest doskonały, ale mam nadzieję, że komuś spodoba się.


My Friends from Gibraltar, this is the movie about Gibraltar, it is no perfect, maybe you will like it. I have a plan, to translate in english....


Mądra miłość... Wise love...

Obraz
(Mt 22,34-40)  Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.Poraz kolejny Chrystus pstawiono o kilka trudnych pytań. Jakie przykazanie jest największe? Dzisiejsza Ewangelia według Mateusza jest dobrą okazją, aby przypomnieć o podstawowej regule życia chrześcijańskiego. Jezus powtórzył najważniejsze przykazanie, dane przez Pana Boga: "Będziesz miłować Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą duszą i całym swoim umysłem, jest to największe i pierwsze przykazanie, drugie: musisz miłuj bliźniego swego jak siebie samego. 
Podstaw…

Wywiad z "Radiem Rodzina" Diecezji Kaliskiej

Obraz

The Prayer on the Border in Gibraltar, on the 7th October 2017.

Obraz
This month, we finished the 100th Anniversary of the Apparitions of the Blessed Virgin Mary at Fatima, in Portugal. This Event is very important for many believers around the World because the words of Mary seem to have perfect timing.
Someone once said that there can never be too much prayer, especially in this time when we experience many dangers. Many people suffer war, conflict, and unfortunately there are many places that stand at the edge of war today. There are many iniquities that offend God's love and goodness—this is our world.
But the same Mary as once came in 1917 is coming to us, because this apparition is not just history. She is crying to us, “Pray for peace in the world and do penance.” Spiritual effort alone is able to propitiate God and rescue our globe before war and hatred.
No weapon, no equipment of armies will win against the power of prayer, because God's power is infinitely bigger.
The answer for this request and appeal of Mary, came on the day of the 7th…

Modlitwa „Różaniec do Granic” na Gibraltarze, 7 października 2017 roku.

Obraz
   W tym miesiącu kończymy celebrację 100 letniej Rocznicy Maryjnych Objawień w Fatimie, W Portugalii. To wydarzenie jest bardzo ważne dla ludzi wierzących, ponieważ słowa Maryi są wciąż aktualne. Ktoś powiedział, że nigdy modlitwy nie jest za wiele, szczególnie kiedy doświadczamy wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Wielu ludzi cierpi skutki wojen, wiele miejsc jest na „krawędzi konfliktów”, tak wiele nieprawości obrażających Boga i Jego miłość.
Ta sama Maryja z roku 1917, przychodzi do nas, ponieważ Jej objawienie nie jest tylko historycznym faktem, ale coś co dzieje się także w teraźniejszości. Ona woła” módlcie się o pokój na świecie i czyńcie pokutę”. Tylko duchowy wysiłek jest w stanie przebłagać Boga i uchronić nas przed wojną i nienawiścią. Nie broń i wyposażenie armii nie zwyciężą, ale moc modlitwy, która jest silniejsza.

Odpowiedzią na to Maryjne wezwanie był dzień 7 października, w Święto Matki Bożej Różańcowej. Grupa ludzi świeckich stworzyła projekt modlitwy pod tytułem „Ró…

Chrześcijański relizm... Christian's realism...

XXIX Niedziela Zwykła... XXIX Sunday in Ordinary Time...

(Mt 22,15-21)
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.


Jezus Chrystus i Jego nauki przeszkadzały wielu ludziom. Dlaczego? Ponieważ On odsłoniał prawdę o stanie człowieka. Dzisiejsza Ewangelia według Mateusza pokazuje nam, jak faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli zdekredytować Chrystusa. Na szczęści…