Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2017

Boża szansa... God's chance...

XXV Niedziela Zwykła... XXV Sunday in Ordinary Time...


Dzisiejsza Ewangelia może nas przerazić. Czemu? Z powodu przypowieści, którą możemy w niej znaleźć. Właściciel, który zatrudnił wielu ludzi zapłacił taką samą zapłatę każdemu z nich. Ci, którzy przyszli rano, ci, którzy przyszli w południe, a nawet ci, którzy rozpoczęli swoją pracę wieczorem. Każdy z nich dostał jednego denara.
Ta Ewangelia może być szokująca, ponieważ wydaje się, że właściciel był niesprawiedliwy wobec tych, którzy przybyli wcześniej.
Mamy prawo oceniać jego zachowanie w ten sposób, ale z drugiej strony, przypowieść pokazuje, że nasze postrzeganie świata jest tak różne od Pana. Z punktu widzenia ludzkiego, nie jest słuszne. Ale przypowieść jest przykładem miłosierdzia Jezusa. Ewangelia Mateusza daje obraz miłującego Boga, który nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Ci, którzy zasługują na Jego miłosierdzie i tych, którzy nie.
Nasz wybór jest oparty na niektórych opiniach. Zawsze mówimy, że ludzie są dobrzy czy źli…

Przebaczenie... Forgiveness...

XXIV Niedziela Zwykła... XXIV Sunday in Ordinary Time...


(Mt 18,21-35)
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. …