Kim jest Bóg? Who is God?


XIII Niedziela Zwykła... XIII Sunday in Ordinary Time...

(Mt 10,37-42)
Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.



Dzisiejsza Ewangelia jest przykładem, że Jezus Chrystus lubi zaskakiwać. Mówi, że jeśli wolisz ojca, matkę, córkę lub kogokolwiek z rodziny, nie jesteś  mnie godzien. Te słowa mogą przerazić, nagle Chrystus oczekuje, że pokochamy go bardziej niż nasza rodzina.

Ale takie silne pytanie Jezusa ma zadanie, abyśmy odpowiedzieli, jaki jest mój związek z Bogiem?

To pytanie wydaje się niewłaściwe. Jesteśmy katolikami, wychowani w chrześcijaństwie, a Bóg pyta nas, kim Jestem dla ciebie? To może doprowadzić do nieporozumień.

Wiele lat temu słuchałem wypowiedzi jednego księdza. Podał przykład młodego mężczyzny, który nie radził sobie w życiu. Modlił się, mając nadzieję, że Jezus będzie mógł wyzwolić go od trudności. Ten człowiek robił to każdego dnia, ale bez rezultatów.

Nagle zawołał do Boga: gdzie jesteś Chrystusie, czemu nie odpowiadasz,  czy jestem dla Ciebie obojętny?

W końcu, usłyszła słowa Boże, w końcu przemówiłeś do mnie, słyszałem cię, ale teraz naprawdę mówiłeś do mnie, ponieważ twoja modlitwa jest z serca, do tej pory, to były puste słowa skierowane do mnie.

Ta historia mówi nam, że Bóg chce prawdziwego związku z nami. Moje chrześcijaństwo nie jest kulturą, tradycją, zwyczajem i modlitwą, tylko, ale sposobem bycia. Jezus chce, abyśmy traktowali go poważnie.

Jezus Chrystus chce nas sprowokować, aby postawić pytanie: kim jestem ja dla ciebie, Bógiem kultury i przyzwyczajenia, a może coś więcej?

Mój Panie i Zbawicielu, niech moje życie należy do ciebie, nie formalnie, ale poważnie. Amen.



Matthew 10:37-42
Jesus instructed the Twelve as follows: ‘Anyone who prefers father or mother to me is not worthy of me. Anyone who prefers son or daughter to me is not worthy of me. Anyone who does not take his cross and follow in my footsteps is not worthy of me. Anyone who finds his life will lose it; anyone who loses his life for my sake will find it.
  ‘Anyone who welcomes you welcomes me; and those who welcome me welcome the one who sent me.
  ‘Anyone who welcomes a prophet will have a prophet’s reward; and anyone who welcomes a holy man will have a holy man’s reward.
  ‘If anyone gives so much as a cup of cold water to one of these little ones because he is a disciple, then I tell you solemnly, he will most certainly not lose his reward.’

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...