Chrześcijańska mądrość... Wisdom of Christianity...


I Niedziela Wielkiego Postu... I Sunday of Lent...(Mt 4,1-11)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu, Jezus podaża na pustyni, aby przygotować  się do nauczanie i głoszenie Ewangelii. Pomimo bezludnego  miejsca, On nie jest sam, diabeł nadchodzi i kusi Syna Bożego, który jest zmęczony i wyczerpany. Proponuje Jmu chleb, siłę i zaufanie  Bogu.

Wydaje nam się, że to nic złego; oczywiście, to co proponuje diabeł, z natury rzeczy jest dobre, ale dzieło szatana jest przewrotne, ponieaż chce odciagnąć Chrystusa od tajemnicy zbawienia dla wszystkich, od śmierci i zmartwychwstania i wreszcie od zwycięstwa nad mocami zła.


Rozpoczynając Wielki Post, powinniśmy czuwać i być gotowy na to samo. Podejmowanie postanowień i pragnienia skruchy, będziemy wystawiane na pokusy, która jest głosem; nic nie robić, wszystko jest w porządku, więc nie sensu jakakolwiek zmiana. Brak pracy nad sobą jest przymierzeem dla szatana.


Oczywiście, chleb, bogactwo i ufności w Boga jest dobre z natury,  jeśli używamy w imię dobra.

Na czym polega przewrotność szatan? Brak sprawiedliwego podziału chleba i dóbr. Człowiek jest w stanie czynić dobro tylko do swoich celów; dla lepszego życia. Na przykład jest wiele miejsc, gdzie brak chleba, żywności, a ludzie są głodni. A w innym miejscu jest nadwyżka  żywności, które się marnuje.

Po drugie, władza, która jest wykorzystywana nie dla dobra wspólnego, ale dla lokalnych i prywatnych celów. Istnieją ważniejsze krajem o silnej gospodarce i sile lub kraju mniej ważne. Ludzie prominentni i mniej, a przecież jesteśmy równi wobec Boga. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego, każdy ma takie samo prawo do sprawiedliwego podziału dobra. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, kochanymi przez Zbawiciela.

Trzecia pokusa, beztroska wiara w Boga i Jego miłosiedzie. Diabeł chce zaszczepić poczucie, rób co chcesz, ponieważ Bóg jest miłosierny. Nie patrz na konsekwencje, ponieważ Jezus Chrystus przebacza. Jest to fałszywa postawa, moja ufność w Boga nie oznacza, rób co chcesz, a  zaufanie jest odpowiedzialnośccią za moje życie przed Bogiem.

Dzisiejsza Ewangelia jest wielką nauką o rozeznanie dobra złem, oraz korzystania z naszego życia w imię dobrych rzeczy.

Jezu Chryste dał mi mądrość  do czynienia dobra w imię miłości Boga i bliźniego.


Matthew 4:1-11
Jesus was led by the Spirit out into the wilderness to be tempted by the devil. He fasted for forty days and forty nights, after which he was very hungry, and the tempter came and said to him, ‘If you are the Son of God, tell these stones to turn into loaves.’ But he replied, ‘Scripture says:
Man does not live on bread alone
but on every word that comes from the mouth of God.’
The devil then took him to the holy city and made him stand on the parapet of the Temple. ‘If you are the Son of God’ he said ‘throw yourself down; for scripture says:
He will put you in his angels’ charge,
and they will support you on their hands
in case you hurt your foot against a stone.’
Jesus said to him, ‘Scripture also says:
You must not put the Lord your God to the test.’
Next, taking him to a very high mountain, the devil showed him all the kingdoms of the world and their splendour. ‘I will give you all these’ he said, ‘if you fall at my feet and worship me.’ Then Jesus replied, ‘Be off, Satan! For scripture says:
You must worship the Lord your God,
and serve him alone.’
Then the devil left him, and angels appeared and looked after him.
The first Sunday of Lent. Before Jesus started teaching and preaching, He went to the desert. Although there were no people on the desert, he was not alone. Devil came and tempted Son of God who was tired and exhausted. He offered Him bread, power and wanted to check Jesus’ trust in God.

It seems that the things devil offered are not bad, but the work of Satan is perverse, because he wants to destroy the mystery of salvation, prevent Jesus from death and resurrection, and finally from the victory over evil.

During Lent we should be ready for the same temptation. A temptation which is a voice in our heads saying: “do nothing, stop, everything is all right”. Lack of work is an ally of devil.

Let’s focus on these tree types of temptation, because it is very interesting and Jesus denounces falsehood connected with them.

Of course: bread, wealth and trust in God are good, but on one condition – if we use them in the name of good.

Because of the perversity of devil we often use good things for evil purposes. Why? Devil didn’t care about Jesus, but he used temptation for his own purposes. Sometimes we also do good things only for our own purposes and for a better life. For example, there are many places in the world where people don’t have bread. And at the same time, in other places there is a surplus of bread and many goods are spoiled.

The next temptation was connected with power which is used not for good but for private purposes. There are some countries with strong economy and also some very poor countries. But for God, all people are equal. According to the Catechism of the Catholic Church, everybody has the same rights and we are all children of God, beloved by our Saviour.

The third temptation concerned the trust in God, which of course is good, but devil wants to make us think that we can do whatever we want because God is merciful.  He tells us not to bother about consequences, because Jesus Christ will forgive us. But this is a false attitude, and our trust in God does not mean that we can do whatever we want. To trust in God means also to be responsible for ourselves and our families.

Today's Gospel is a great teaching about distinction between good and evil, about acting in the name of good, and fighting with traps of evil.

Jesus Christ, give me a wisdom and power, so I will know what is good and what is evil.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Znak zbawienia... The Sign of Redemption...

Wieczny i Codzienny Chleb... Eternal and Daily Bread...