Chrzest Jezusa, mój chrzest... The Baptism of Jesus, my baptism...


Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
(Łk 3,15-16.21-22)

Święto Chrztu Pańskiego daje nam dobra okazję do zastanowienia się nad znaczeniem naszego Chrztu św. Jezus Chrystus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a zebrany lud usłyszał głos Boga Ojca, " Ty jesteś moim Synem upodobanym, Jego słuchajcie".
Takie słowa padły w czasie naszego chrztu, kiedy staliśmy się dziećmi Boga. Jesteśmy "Świątynią Trójcy Świętej", ponieważ zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jesteśmy Chrześcijanami, to wielka godność ale i powołanie. To jest godność królewska, prorocka i kapłańska. 

Godność królewska. My należymy do Królestwa Niebieskiego, dziećmi Boga zgromadzone w Kościele. Jezus Chrystus jest naszym Bratem, a Maryja, Matką. Jeżeli jesteśmy Bożą Rodziną, powinniśmy dbać o dobre imię Kościoła i chrześcijaństwa. My jesteśmy Kościołem. 

Po drugie, godność prorocka. Każdy chrześcijanin jest świadkiem Chrystusa. Powinniśmy postępować według nauki Jezusa i Kościoła. My jesteśmy świadkami, jakie jest nasze życie, to nie tylko moja prywatna sprawa, ponieważ moje życie należy do Boga. 

Po trzecie, godność kapłańska, z której wynika moja ofiara. Ofiara modlitwy i poświęcenia innym w imię Boga. Jezus powiedział, "cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mniecie uczynili".

Chrzest Święty to wielki dar od Boga, ale i zadanie bycia pełnoprawnym członkiem Kościoła. 

Na zakończenie pytanie, czy znamy datę swojego chrztu? Znamy datę urodzin, warto znać również datę Chrztu Świetego. 


Życzę dobrej niedzieli i tygodnia, pozdrawiając z Gibraltaru. Szczęść Boże.


Gospel 

A feeling of expectancy had grown among the people, who were beginning to think that John might be the Christ, so John declared before them all, ‘I baptise you with water, but someone is coming, someone who is more powerful than I am, and I am not fit to undo the strap of his sandals; he will baptise you with the Holy Spirit and fire. Now when all the people had been baptised and while Jesus after his own baptism was at prayer, heaven opened and the Holy Spirit descended on him in bodily shape, like a dove. And a voice came from heaven, ‘You are my Son, the Beloved; my favour rests on you.’
Luke 3:15-16,21-22

The Baptism of the Lord gives us a good occasion to think about our baptism. Jesus Christ was baptised by John and then the gathered crowd heard God's voice: "You are my Son, the Beloved; my favour rests on you."

The same words are during our baptism, because it was when we have become the children of God. We are His beloved children. We are the temple of the Holy Trinity, because we were baptized in the name of the Father and the Son ant the Holy Spirit.

We are the Christians and this is our great dignity and our vocation.

There is the dignity of the King, of the Prophet and the Priest. And there is the Christian Human Dignity as well.

The first one is the dignity of a King. We belong to the Kingdom of Heaven. We are the children of God who gather here, in this church. We belong to the family of God. Jesus Christ is our brother and the blessed Mary is our mother. If we are in God's family, we should take care of our Church’s good name and the whole Christianity as well. We are the Church.

The second one is the dignity of a prophet. We are the prophets. Every Christian is a witness of God. We should act in accordance with what Jesus and the Church is teaching us. We are the witnesses of God so how we act is not only a private matter.

The third one is the dignity of a Priest. The priest understands what is a sacrifice. He should pray and devote himself in the name of Jesus.  Jesus said: “Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.” So priests should always think about others.

Baptism is a great gift. The gift from God. Thanks to it, we became members of the Church.


And one more. Do you know the date of your baptism? We know the date of our birthday but usually we don’t know when we were baptised. If so, it is worth to find it out.

Have a nice Sunday and week. God bless you.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...