Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2014

Świętych obcowanie...

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. (Mt 5,1-12a)

"Świętych obcowanie", te słowa wypowiad…

Moje miejsce spotkania Boga

Obraz
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. (Mt 16,13-19)


Dzisiaj w liturgii  przeżywamy Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Innymi słowy wspominamy dzień, w którym Nasza materialna Świątynia została poświęcona Panu Bogu. 

Kolejna niedziela zaprasza nas do spojrz…

Przebudzenie z letargu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Witam po kilku miesiącach przerwy. Człowiek z wieloma rzeczami musi się zmagać w życiu. Jedną z nich jest lenistwo, które nie rozwija, ale pozwala niestety w sposób przyjemny dreptać w miejscu. 
Jednak postanowiłem to zmienić i odświeżyć nieco mojego bloga. Zapraszam do zaglądania do niego. Odświeżyłem trochę szatę graficzną, wrzuciłem trochę nowych propozycji, ale to co najważniejsze, postanawiam na bieżąco pisać rozważania do niedzielnych homilii. Zapraszam do czytania. Szczęść Boże. God bless you.
Welcome to after months timebreak. The man with many things must fight whole life. One of them is laziness, which doesn't create, but allow nicely stand in one place. 

I've diceded change it, refresh a litte bit blog. Welcome to watching webside. I've refreshed  graphic design and I slinged news propositions, and what is the most importaint, I will decide write carretly about considerance of Sundays Gospels. Welcome to reading. God bless you…