Święto Chrztu Pańskiego

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
(Mt 3,13-17)
Musimy rozbudzić pamięć naszego chrztu. Jesteśmy wezwani, by żyć naszym chrztem każdego dnia, jako rzeczywistością aktualną w naszym życiu. Jeśli udaje się nam iść za Jezusem i trwać w Kościele, pomimo naszych ograniczeń, słabości i grzechów, to dzieje się to jedynie ze względu na sakrament, w którym staliśmy się nowymi stworzeniami i zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusa. To właśnie na mocy chrztu uwolnieni od grzechu pierworodnego zostaliśmy wszczepieni w relację Jezusa z Bogiem Ojcem; niesiemy nową nadzieję, bo chrzest daje nam ową nową nadzieję, nadzieję podążania drogą zbawienia przez całe życie, a tej nadziei nic i nikt nie może zgasić, bo nadzieja nie zawodzi. Zapamiętajcie to dobrze: nadzieja w Panu nigdy nie zawodzi!  

Ojciec Święty Franciszek     Dzisiejsze święto wskazuje nam naszą godność. Chrystus przyjmujący chrzest z rąk Jana Chrzciciela daje świadectwo, że jest Synem Bożym. Każdy z nas otrzymawszy sakrament chrztu świętego, stał(a) się synem, córką Boga. Chrzest Święty stworzył w nas tożsamość "Dziecka Bożego". Chrześcijaństwo to nie tylko nazwa, ale "sposób na życie". Bóg, który kocha pragnie by realizować to chrześcijańskie powołanie.

  Ojciec Święty Franciszek wskazuje jeszcze na jedną rzecz. To powołanie, realizuje się w nadziei na życie wieczne. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, który zmartwychwstał. Nasze chrześcijańskie życie jest nadzieją nieba. Przekonujmy siebie i innych o niej.

  
   

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...