Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2013

Chrześcijańska droga

Obraz
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.  (Mt 5,1-12a)


Uroczystość Wszystkich Świętych …

Dom Boga. XXX niedziela zwykła

Obraz
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. (Mt 16,13-19)


Dzisiejsza niedziela w większości wspólnot parafialnych jest przeżywana jako Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła. Uroczystość ta jest przypomnieniem oddania budowli sakralnej na własność Boga, w które…

Misyjność Kościoła. XXIX niedziela zwykła

Obraz
    Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?  (Łk 18,1-8)
Dla wielu ludzi modlitwa wydaje się czymś żmudnym, od czasu do czasu koniecznym. Trudno odnaleźć w niej radość. Rozmowa z Bogiem nie jest czymś emocjonalnym, ch…

Prawo naturalne a wspóczesność. Kilka słów na ten temat...

Obraz
    Witam.  Chciałbym zaprosić was do refleksji nad prawem naturalnym w odniesieniu do współczesnych propozycji rozwiązań społecznych. Wolę bardziej pochylać się nad wiarą, która jest odniesieniem do relacji Bóg- człowiek. Natomiast jest taki czas, że o tych sprawach nie można milczeć.Oczywiście nie czynię tego w odniesieniu do narzucania komukolwiek swoich przemyśleń, ale zapraszam do refleksji.
 Dlaczego podejmuję temat prawa naturalnego w stosunku do problemów współczesnych np. ideologii "gender", in vitro i małżeństw homoseksualnych?  Dlatego, że prawo które wypływa z natury i nie jest "wymysłem" chrześcijaństwa, to prawo zostało przyjęte przez wiele cywilizacji, między innymi przez wyznawców Chrystusa.

Kilka zdjęć...

Obraz
Oto kilka moich zdjęć. Proszę o wyrozumiałość, dopiero się uczę korzystać z aparatu. Jeżeli komuś się podobają i mogą się do czegoś przydać, można je kopiować. Pozdrawiam. Z Bogiem.

Las w jesiennej porze koło Wojkowa

Skraj lasu, przez który przebija się słońce
Osamotniony budynek wśród łąk wojkowskich
Promienie słońca przebijające się przez drzewa

Kościół parafialny p.w. św. Anny w Błaszkach
A to w wieczornej porze...
Drzewo w kolorach jesieni niedaleko wikariatuLampa uliczna przebijające się przez drzewo


 Błaszki wieczorem...


Stacja kolejowa w Błaszkach (czyli w Domaniewie?!)

Miejsce na cud. XXVIII niedziela zwykła

Obraz
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.  (Łk 17,11-19)

  Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam uzdrowienie dziesięciu trędowatych. Chrystus dokonuje cudu, nie tylko współczuje, ale i działa. Motywem tego uzdrowienia jest wiara, która może czynić wielkie dzieła w życiu człowieka. Ten fragment budzi w nas pragnienie cud…

Wołanie o przymnożenie wiary. XXVII niedziela zwykła.

Obraz
Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.  (Łk 17,5-10)
Dlatego pilne staje się odzyskanie światła, które jest właściwą cechą wiary, bo kiedy gaśnie jej płomień, wszystkie inne światła tracą w końcu swój blask. Światło wiary ma bowiem szczególny charakter, ponieważ jest zdolne oświetlić całe życie człowieka. Żeby zaś światło było tak potężne, nie może pochodzić od nas samych, musi pochodzić z bardziej pierwotnego …