Posłani przez Boga. X Niedziela ZwykłaJezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.


(Łk 7,11-17)


   Dzisiejsza liturgia słowa wskazuje na wrażliwość Boga w relacji do człowieka. W pierwszym czytaniu Bóg przez Eliasza uzdrawia jedynego syna wdowy. W Ewangelii podobny czyn, w którym już sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa uzdrawia młodzieńca Nain. Te dwa przykłady podważają opinię, że Bóg jest osobą przyglądającą się bezczynnie losom świata (filozoficzne założenie deistów). Dzisiaj to Jezus powołuje nas, aby powierzyć swoje życie, by On w nas dokonywał dobra. Każdy człowiek jest wezwany tak jak Eliaszem, którym posługuje się Bóg, w ten sposób stajemy się znakiem działającego Boga, który mieszka w człowieku. To jest współczesne apostolstwo chrześcijan, będących narzędziem Boga. Ojciec Święty Franciszek podczas ostatniej środowej katechezy zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo znieczulicy społecznej i braku reakcji pomocy potrzebującym. Wskzał na pewien paradoks: kiedy współczesnemu człowiekowi psuje się komputer, to jest to wielka tragedia, ale gdy z zimna umiera człowiek, to zainteresowanie społeczne jest nikłe. Gdy spadają notowania na giełdzie o 10 punktów, to porusza to opinię publiczną, kiedy miliony ludzi głoduje i umiera w nieludzkich warunkach, zostaje to w niewielkim stopniu w świadomości bogatych społeczeństw.

Prośmy Boga, byśmy byli wolni od tej pułapki, na którą wskazuje papież. Bóg pragnie i liczy na to, byśmy byli znakiem jego działania we współczesnym świecie.Życzę dobrej niedzieli i tygodnia.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...