Powołanie do Królestwa Bożego. VI Niedziala Wielkanocna, rok C
 Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
(Łk 24,46-53)
    

   Wydarzenie związane z Wniebowstąpieniem Pana Jezusa dowodzi ważnej prawdy wiary o naszym chrześcijańskim powołaniu. Chrystus, który wynosi ludzką naturę do nieba, podkreśla że miejsce człowieka uczynionego na obraz i podobieństwo, jest przy Bogu w Jego Królestwie. Każdy z nas jest powołany do prawdziwego szczęścia, które zrealizuje się w niebie. Już dziś możemy korzystać z przedsmaku życia wiecznego, przez trwanie w wierze i przyjmowanie sakramentów świętych. Wiara i sakramenty czynią nas już  uczestnikami życia Bożego, które będziemy w pełni kosztować w Królestwie Bożym.

Życzę dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże.

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...