Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2013

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej

Obraz
 "Zbliżam się w pokorze i niskości swej; Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe; O utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe."
Autor: św. Tomasz z Akwinu

Alter Christus

Obraz
"Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty" Kpł 11,44

Dzisiaj mija 10 rocznica naszych Święceń Kapłańskich. 29 maja 2003 roku w Katedrze Kaliskiej, Chrystus włączył nas 12 w swoje służebne kapłaństwo  na wieki.  Ten czas to kilka tysięcy odprawionych Mszy św., kilkaset udzielonych sakramentów chrztu świętego,  kilka tysięcy rozgrzeszeń, wiele pobłogosławionych małżeństw, odprowadzeń na wieczny spoczynek zmarłych, namaszczeń chorych i wygłoszonych kazań, homilii. Mówiąc krótko, wielka łaska Boga, który chce się posługiwać tak marnym narzędziem, jakim jest człowiek.  W tym ważnym dniu dla nas kapłanów wyświęconych w 2003 roku, proszę o modlitwę za nas, byśmy jako "kruche naczynia" w których umieszczono tak wielki dar, byli świętymi (nie ma w tym żadnej przesady) Apostołami Chrystusa. Włączcie w tą modlitwę także ks. bp. Stanisława Napierałę, który udzielił nam święceń kapłańskich. Dziękuję, ks. Piotr

Tajemnica Trójcy Świętej

Obraz
Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

(J 16,12-15)Tajemnica Trójcy świętej jest trudna do zrozumienia i pojęcia przez rozum ludzki. Przekonał się o tym św. Augustyn, który usłyszał głos Boga, że prędzej dziecko przeniesie wodę z morza, niż człowiek pojmie tajemnicę Trójcy Świętej.Dzisiaj przez liturgię jesteśmy zaproszeni by poznać jaką rolę spełnia Trójca Święta w życiu człowieka. Niech wskazówką będą słowa z liturgii chrzcielnej: Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego:
Bóg Ojciec- stworzył mnie, daje duszę nieśmiertelną Syn Boży- odkupił mnie i ofiarowuje nadzieję zbawienia …

Kilka myśli po czasie wielkanocnym...

W ubiegłą niedzielę zakończył się czas Wielkiej Nocy. Teraz w liturgii Kościoła przeżywamy Okres Zwykły, który nawiązuje do całego dzieła zbawczego Chrystusa, począwszy od tajemnicy wcielenia aż do zesłania Ducha Świętego. Należy zaznaczyć, że przed nami są nie mniej ważne wydarzenia. W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość Trójcy Świętej (26.05), potem w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (30.05), i uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (7.06). 
Pomału kończy się czas matur, zachęcam wszystkich do modlitwy za tegorocznych maturzystów, o pomyślność dla nich, ale przede wszystkim by zgodnie z wolą Pana Boga wybrali drogę życiową. Każdy z nas jest wpisany w plan Boga, i tylko w nim człowiek będzie w pełni szczęśliwy. 
Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.

Dar Ducha Świętego. VIII Niedziela Wielkanocna, rok C

Obraz
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.


 (J 20,19-23)
Apostołowie otrzymawszy obiecany Dar z nieba, zostali uświęceni i wyposażeni w moc Boga, by głosić Ewangelię. Duch Święty jest darem, który uświęca człowieka i wskazuje kierunek, jak głosić swoim życiem o Chrystusie. W swojej wolności dajmy się Jemu prowadzić. Dar mądrościDar rozumuDar radyDar męstwaDar umiejętnościDar pobożnościDar bojaźni BożeOwoce Ducha Świętego

miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skrom…

Powołanie do Królestwa Bożego. VI Niedziala Wielkanocna, rok C

Obraz
Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. (Łk 24,46-53)
Wydarzenie związane z Wniebowstąpieniem Pana Jezusa dowodzi ważnej prawdy wiary o naszym chrześcijańskim powołaniu. Chrystus, który wynosi ludzką naturę do nieba, podkreśla że miejsce człowieka uczynionego na obraz i podobieństwo, jest przy Bogu w Jego Królestwie. Każdy z nas jest powołany do prawdziwego szczęścia, które zrealizuje się w…

"Boży pokój". VI Niedziela Wielkanocna, rok C

Obraz
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
 (J 14,23-29)

To dzisiejsze przesłanie Chrystusa Zmartwychwstałego "pokój mój wam daje", jest wciąż aktualne. Współczesny c…