"Przemyślna" strategia?!

Wczoraj portal wiara.pl podał informację, że kilku lewicowych posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej złożyli z obawy interpelację do Ministerstwa Edukacji w sprawie "cudów Jezusa". Obawy posłów są następujące:

1. cud rozmnożenia chleba promuje inną postawę zaspakajania potrzeb życiowych, niż odpowiedzialny i uczciwy zarobek, ten opis zmniejsza czujność młodego pokolenia na działalność sekt

2. niepokój posłów budzi wydarzenie nawiązujące do chodzenia Jezusa po wodzie, gdyż naraża one uczniów na zagrożenia życia w przypadkach naśladowania Jezusa

3. następny cud to przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej, ten ewangeliczny obraz stoi w sprzeczności z wychowaniem w trzeźwości młodego pokolenia i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.


      Trudno to komentować, ale nasuwa się refleksja, czy aż tak spada w naszej ojczyźnie poziom myślenia w niektórych środowiskach?


Pełny tekst o tej sprawie po tym adresem:

http://info.wiara.pl/doc/1525942.Poslowie-Palikota-o-cudach-JezusaSzczęść Boże.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...