IV Niedziela Wielkanocna. Niedziela Dobrego Pasterza
  


 
 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
(J 10,27-30)

      
    
 Kilka dni temu odwiedziłem mojego księdza przyjaciela, który wśród różnych rzeczy na plebani znalazł figurkę Jezusa bez rąk. Rzeźba drewniana mocno zniszczona przez czas, stała się dla mnie pewnym przypomnieniem, że Chrystus potrzebuje ludzkich dłoni, by czynić dobro, uzdrawiać, uświęcać ludzi w sakramentach. Przedłużeniem tych rąk są kapłani. Dzisiaj przeżywamy IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza. To ona skłania nas do refleksji, że przez dłonie kapłańskie działa Bóg. W czasie święceń kapłańskich nowo wyświecony ksiądz ma namaszczone olejem świętym dłonie, by one służyły Bogu i człowiekowi, przez nie Chrystus udziela sakramentów świętych. To wielki dar dla Kościoła. Nie piszę o tej wielkiej tajemnicy kapłańskiej tylko dlatego, że sam jestem księdzem, ponieważ sam korzystam z sakramentów (szczególnie pokuty), nabożeństw realizowanych przez kapłanów. Ta niedziela jest Światowym Dniem Powszechnej Modlitwy o Powołania do służby Bożej. Trudno sobie wyobrazić w naszej Ojczyźnie sytuację na wielką skalę braku kapłanów, że nie ma kto odprawić Mszy św., spowiadać, celebrować nabożeństw. Kiedyś w Polsce zapytano jednego francuskiego biskupa, ilu w danym roku wyświęcił kapłanów. Odpowiedź brzmiała: jednego, sześć lat temu. 
Prosząc o święte powołania do służby w kościele, pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, którzy nam posługują, którym zawdzięczamy sakramenty (chrzest, Eucharystia, pokuta, bierzmowanie, kapłaństwo, małżeństwo, namaszczenie chorych), modląc się o świętość i siły, a dla zmarłych o dar życia wiecznego. Zapraszam do tej modlitwy jako kapłan i osoba, która sama wiele zawdzięcza posłudze innych kapłanów.

Życzę dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże. W kontekście tematyki powołania, zachęcam do obejrzenia filmu:

http://www.youtube.com/watch?v=uqzdII2VYPw
 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Dobro i zło... Good and evil...

Przebywanie z Bogiem... Staying with God...

Odpowiedzialność za słowo... Responsibility for the word...