Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2013

IV Niedziela Wielkanocna. Niedziela Dobrego Pasterza

Obraz
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10,27-30)


Kilka dni temu odwiedziłem mojego księdza przyjaciela, który wśród różnych rzeczy na plebani znalazł figurkę Jezusa bez rąk. Rzeźba drewniana mocno zniszczona przez czas, stała się dla mnie pewnym przypomnieniem, że Chrystus potrzebuje ludzkich dłoni, by czynić dobro, uzdrawiać, uświęcać ludzi w sakramentach. Przedłużeniem tych rąk są kapłani. Dzisiaj przeżywamy IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza. To ona skłania nas do refleksji, że przez dłonie kapłańskie działa Bóg. W czasie święceń kapłańskich nowo wyświecony ksiądz ma namaszczone olejem świętym dłonie, by one służyły Bogu i człowiekowi, przez nie Chrystus udziela sakramentów świętych. To wielki dar dla Kościoła. Nie pisz…

"Przemyślna" strategia?!

Wczoraj portal wiara.pl podał informację, że kilku lewicowych posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej złożyli z obawy interpelację do Ministerstwa Edukacji w sprawie "cudów Jezusa". Obawy posłów są następujące:
1. cud rozmnożenia chleba promuje inną postawę zaspakajania potrzeb życiowych, niż odpowiedzialny i uczciwy zarobek, ten opis zmniejsza czujność młodego pokolenia na działalność sekt
2. niepokój posłów budzi wydarzenie nawiązujące do chodzenia Jezusa po wodzie, gdyż naraża one uczniów na zagrożenia życia w przypadkach naśladowania Jezusa
3. następny cud to przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej, ten ewangeliczny obraz stoi w sprzeczności z wychowaniem w trzeźwości młodego pokolenia i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

      Trudno to komentować, ale nasuwa się refleksja, czy aż tak spada w naszej ojczyźnie poziom myślenia w niektórych środowiskach?

Pełny tekst o tej sprawie po tym adresem:

http://info.wiara.pl/doc/1525942.Poslowie-Palikota-o-cudach-JezusaSzczęść Boże.

Czy kochasz Mnie? III Niedziela Wielkanocna, rok C.

Obraz
   Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwu…