Wydać owoce nawrócenia. III Niedziala Wielkiego Postu, Rok Cdrzewa w Ogrodzie Oliwnym
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.

(Łk 13,1-9)Dzisiejszy fragment w sposób zdecydowany burzy moje  poczucie spokoju. Może rodzić się pytanie, dlaczego Chrystus porównuje mnie do ludzi, którzy zostali zabici przez Piłata i wieżę w Siloe. Łatwo jest oceniać inne osoby, karmić się ich niepowodzeniami, złymi uczynkami. Bóg zaprasza mnie bym nie uciekał od "siebie". Zachęca by podjąć drogę nawrócenia, która rozpocznie się spojrzeniem na siebie w prawdzie. Wielki Post jest kolejną szansą, którą daje Bóg. Jednak  nasuwa się pytanie po co? 

By stawać się człowiekiem wolnym (poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli J 8, 32) i niwelować spokój, który bardzo często  jest zbudowany za wszelką cenę,  na rzecz Bożego pokoju wykraczającego poza samozadowolenie.


Benedykt XVI

Nawróćcie się” - zachęta, którą wiele razy usłyszymy w okresie Wielkiego Postu oznacza pójście za Jezusem w taki sposób, aby Jego Ewangelia była konkretnym przewodnikiem życiowym.
13 lutego 2013 r.


Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Znak zbawienia... The Sign of Redemption...

Wieczny i Codzienny Chleb... Eternal and Daily Bread...