Sposób życia. V Niedziela Wielkiego PostuFragment muru świątynnego w Jerozolimie


   Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

(J 8,1-11)


      Chrześcijaństwo to nie tylko nazwa, ale tożsamość i sposób życia. Wezwanie Chrystusa skierowanie do kobiety "nie grzesz już więcej', jest zachętą do podjęcia życia bez grzechu i co nie mniej ważne realizowanie chrześcijaństwa rozumianego jako sposobu życia. Papież Franciszek w homilii w Kaplicy Sykstyńskiej po swoim wyborze na Stolicę Piotrową wskazał nam drogę chrześcijaństwa, trzy wskazówki: podążanie w obecności Boga i żyć w nienagannie. Jeżeli człowiek stoi to dzieje się coś złego. Budowanie: jesteśmy żywymi kamieniami, Bóg zachęca nas do budowania Kościoła w mocy Ducha Świętego, w którym kamieniem węgielnym jest Chrystus. Wyznawanie: budowanie Kościoła przez wiarę Boga, bo gdy zabraknie wiary stajemy się "organizacją pozarządową". Papież podkreśla, że podążanie, budowanie i wyznawanie powinno się dokonać w oparciu o krzyż, który jest gwarantem Kościoła idącego naprzód.  „W Ewangelii Piotr, który wyznał Chrystusa słowami: Tak Ty jesteś Chrystus, powiedział jednak: Idę za Tobą, ale bez krzyża. Ale jeśli idziemy bez krzyża, jeśli budujemy bez Krzyża, nie mamy nic wspólnego z uczniami Chrystusa"-(słowa papieża Franciszka)
To zaproszenie jest skierowanie do nas.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...