Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2013
Obraz
Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Nikt i nic nie jest wstanie tego zmienić. Życzę Bożego pokoju i radości w te święta Zmartwychwstania Pańskiego. Szczęść Boże. ks. Piotr

Wielka Sobota- dzień ciszy i modlitwy

Obraz
Wielka Sobota to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Mszy świętej, by przygotować się do tej najważniejszej, Wigilii Paschalnej. Trwamy w ciszy i milczeniu przy Grobie Pańskim adorując Najświętszy Sakrament. Przygotujmy się duchowo do świętowania przejścia Chrystusa ze śmierci do życia. Niech ta cisza pomnoży w nas wiarę, która jest przekonaniem, że Bóg nie umarł na wieki ale żyje. Dzięki tej prawdzie  mamy ŻYCIE  w sobie. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Wielki Tydzień

Obraz
Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy

Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeus…

Sposób życia. V Niedziela Wielkiego Postu

Obraz
   Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do nie…

Sternik Kościoła Powszechnego

Obraz
Wczoraj wieczorem w dniu poświęconym Matce Bożej z Fatimy (13 marca),  francuski Kardynał Tauran  ogłosił radosną wiadomość o wyborze 266 Papieża Kościoła. Kardynał Jorge Mario Bergoglio, Arcybiskup Buenos Aires przyjął imię FRANCISZEK, nawiązując do wielkiego świadka Chrystusa pochodzącego z Asyżu. Zachęcam wszystkim do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka, o którą nas prosi.

Konfronacja z ewangeliczną przypowieścią. IV Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Obraz
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem …

Wydać owoce nawrócenia. III Niedziala Wielkiego Postu, Rok C

Obraz
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc.…

Pamięć o Benedykcie XVI

Obraz
Za kilka dni staniemy się świadkami rozpoczęcia Konklawe, które wyłoni 266 papieża w historii Kościoła. Wczoraj Benedykt XVI w Castel Gandolfo powiedział, że po ustąpieniu z urzędu Biskupa Rzymu, będzie pielgrzymem przemierzającym ostatni etap życia. Ojciec Święty (bo taki tytuł zachował), zapewnił nas, iż od tej pory będzie służył Kościołowi przez modlitwę i cierpienie. Do nas Polaków na ostatniej Środowej Audiencji powiedział:

Witam serdecznie wszystkich Polaków. Ostatnia audiencja ogólna jest okazją, by podziękować Bogu za nasze wspólne spotkania. Dziękuję za waszą obecność tu, w Rzymie, w minionych latach, za wspólną modlitwę, za wszelkie dowody bliskości, sympatii i pamięci. Dziękuję Bogu za pielgrzymkę do Polski na początku mojego pontyfikatu i serdeczne przyjęcie, jakiego doznałem. Mając wielkiego orędownika przed Bogiem, błogosławionego Jana Pawła II, „trwajcie mocni w wierze!” (por. 1 Kor 16,13). Proszę was nadal o modlitwę w mojej intencji i w intencjach Kościoła. Niech…