Gdzie jest miejce Boga w życiu człowieka? I Niedziela Wielkiego Postu, rok C


Góra Kuszenia koło Jerycha w Palestynie
Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

(Łk 4,1-13)
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na pustynię, na której Chrystus walczy z pokusą chleba, bogactwa i wystawiania Boga na próbę. Wydawałoby się, że to co proponuje szatan, jest dobre, ale Chrystus demaskuje perfidię złego ducha. Te propozycje nie są drogą do rozwoju człowieczeństwa, ale kształtowaniem egoizmu i postawy idolatrii, to znaczy stawianie siebie w miejsce Boga. Prośmy na progu tegorocznego Wielkiego Postu, abyśmy zwalczali w sobie to co jest tylko pozorem dobra, a w konsekwencji staje się odrzuceniem Boga. Dzisiaj tym bardziej jest to istotne, gdzie  człowiekowi chce się  wmówić, że zło jest dobrem. 

Życzę dobrej niedzieli i tygodnia.Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2013:
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...