Posty

Chrześcijański relizm... Christian's realism...

XXIX Niedziela Zwykła... XXIX Sunday in Ordinary Time...

(Mt 22,15-21)
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.


Jezus Chrystus i Jego nauki przeszkadzały wielu ludziom. Dlaczego? Ponieważ On odsłoniał prawdę o stanie człowieka. Dzisiejsza Ewangelia według Mateusza pokazuje nam, jak faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli zdekredytować Chrystusa. Na szczęści…

Levante na Gibraltarze.

Obraz
Witam. postanowiłem wstawić zdjęcie, które zrobiłem wczoraj. W głównej perspektywie Skała Gibraltarska, zpowita chmurą.
Jest to typowe Levante, to znaczy ciepły wschodni wiatr. Następuję kondensacja pary wodnej, która otula skałę. Tego typu pogoda jest bardzo częstym zjawiskiem, cechujący bardzo nisko zawartością tlenu i wysoką wilgotnością. Oddychanie jest utrudnione, a wydolność organizmu ograniczona. Mimo niesprzyjąjących warunków, piękne oblicze Bożego stworzenia i natury.  Pozdrawiam. ks. Piotr.

Boża Opatrzność... God's Providence...

(Mt 22,1-14)
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przy…

Wdzięczność... Thankfulness...

(Mt 21,33-43)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie…

Boża szansa... God's chance...

XXV Niedziela Zwykła... XXV Sunday in Ordinary Time...


Dzisiejsza Ewangelia może nas przerazić. Czemu? Z powodu przypowieści, którą możemy w niej znaleźć. Właściciel, który zatrudnił wielu ludzi zapłacił taką samą zapłatę każdemu z nich. Ci, którzy przyszli rano, ci, którzy przyszli w południe, a nawet ci, którzy rozpoczęli swoją pracę wieczorem. Każdy z nich dostał jednego denara.
Ta Ewangelia może być szokująca, ponieważ wydaje się, że właściciel był niesprawiedliwy wobec tych, którzy przybyli wcześniej.
Mamy prawo oceniać jego zachowanie w ten sposób, ale z drugiej strony, przypowieść pokazuje, że nasze postrzeganie świata jest tak różne od Pana. Z punktu widzenia ludzkiego, nie jest słuszne. Ale przypowieść jest przykładem miłosierdzia Jezusa. Ewangelia Mateusza daje obraz miłującego Boga, który nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Ci, którzy zasługują na Jego miłosierdzie i tych, którzy nie.
Nasz wybór jest oparty na niektórych opiniach. Zawsze mówimy, że ludzie są dobrzy czy źli…